Golv- og veggfliser

Å velge riktig flis er ikkje enkelt. Det finnast eit hav av variantar, ulike bruksområde og det er ikkje lett å orientere seg om kva som er det beste for ditt bruk.

Vi hos Farsund Flis vil hjelpe deg med å finne fram i alt dette og besvare de spørsmål du måtte ha innan fagfeltet. Vi vil også bistå samensetning av fargar, interiør og helhet.

Casalgrande Padana

Keraben