Utefliser

Casalgrande Padana

Bildegalleri

Keramiske flisar er ei robust materialgruppe som egne seg godt til bruk på uteareal, men flisbelagte uteareal er utsatt for påkjenning av vær som frost, fukt og temperaturbevegelsar. Det er derfor viktig å ta hensyn til slike påkjennelsar ved val av materiale og planlegging av gode detaljløysingar.

God arbeidsutførelse er spesielt viktig utandørs. Nøye planlegging og god utførelse sikrar lang levetid for flislagte arealer.

Vi bevegar oss også inn i området med ekstremt trygge og sterke utandørs heva golv – såkalla Floating Floor /Open System.

Les meir om Open System Floating floor.

Extragres 2.0  fra Casalgrande Padana består av ei samling med flis som har 20 mm tjukkelse: «monolithic tiles in porcelain stoneware, perfectly square-edged and rectified, with a non-slip surface, ideal for outdoor paving.»