Om Farsund Flis

Bad

*KUNDEN I SENTRUM* – Farsund Flis skal skal sikre gode kvalitetsmessige leveransar til deg som vår kunde.

Vi er konkurransedyktige på pris og skal kunne levere deg gode tilbod inkludert god service og faglig kompetanse.

Selskapet Farsund Flis AS vart etablert i 2013, er eit søsterselskap av XL Farsund Bygg, og vidareførte forretningsområdet flis og import av parkett. Forretningsområdet flis vart etablert i 1985 av Leif Odde Farsund, som er dagleg leiar.

Vår utstilling av flis finn du i Montèr Farsund Bygg sine lokaler, 2. etasje, og vårt flislager ligg like ved. I butikken er det selgar som skal kunne hjelpe deg med å finne gode løysingar, og utlevering av flis får de fra vårt fliselager .

Dersom de ikkje skulle få tak i den de ynskje av oss, ta kontakt på vårt sentralbord 57 00 22 55

Velkomen innom for ein hyggeleg handel.