Historiske fliser

Flis med historisk sus har den siste tida utvikla seg til å bli ei stor trend, og brukast gjerne i kombinasjon med moderne interiørdetaljar. Ynskjer man denne type utsjånad kan vi tilby keramiske fliser, som er fortolkingar av sementbaserte flisar, som er produsert i glasert, keramisk flis.

Dei keramiske flisane har eit liknande uttrykk som de sementbaserte – men med det brente og glaserte materialet sine fordelar; nemleg enkel montering og eit minimum av vedlikehold.  Keramisk flis lagast av leire som pressast under høgt trykk og påførast deretter glasur og brennast i ein prosess som tek over eit døgn. Glasuren gjer overflata hard, glatt og tett. Type glasur avgjer om flisa skal sjå glatt eller matt ut, og glasuren kan påførast i fleire lag. Til hardare påkjenning flisa skal tåle, dess meir vekt må man legge på høg glasurkvalitet. Keramisk flis er heilt vedlikehaldsfrie og egne seg for bruk i alle miljø.

Det finns frostsikre variantar som kan brukast utandørs, og spesielle vegg- og golvflis for innandørs bruk. Flisane leggast i flislim og fugast med ei egna fugemasse. Keramiske golvflis er cirka 8-11 mm tjukke og eit golv med keramisk flis bygge noko lavere tilsvarande konstruksjon med sementflis. Keramiske fortolkingar av dei originale sementflisane er godt egna i alle husets rom – også badet.

Vives